Main 4 kênh Bosa TX4000

Liên hệ!

 

  • Nguồn 220V 50Hz
  • 4 Kênh, 56 sò
  • 8 Ω/CH 4x1000W
  • 4 Ω/CH 4x1500W
  • Kích thước: 650x585x200mm
  • Trọng lượng: 42 K