Main 4 kênh Bosa MX9900

Liên hệ!

  • Nguồn 220V 50Hz
  • Công suất:
  • 8Ω stereo power 800W
  • 4Ω stereo power 1200W
  • Brided mono mode 8Ω: 2400W+2400W
  • Kích thước: 495x485x90mm
  • Trọng lượng: 29kg