Main 4 kênh Bosa MX8800

Liên hệ!

  • Nguồn: 220V 50Hz
  • Công suất: 8Ohm – 800W / 4Ohm – 1200W
  • Kích thước: 480x435x90mm
  • Trọng lượng: 29kg