Dàn nhạc sống gia đình

Liên hệ!

  • Cặp loa sub đơn 5 tấc BB Sound
  • Cặp loa full đơn 4 tấc BB Sound
  • Main CA 20
  • Main CA 12
  • Vang số Bosa X10
  • Micro Shure UGX9II
  • Bàn mixer Soundcarft EFX8
  • Tủ thiết bị âm thanh – Tủ Rack 12U