Dàn nhạc sống gia đình mini

Liên hệ!

  • Cặp loa sub đơn 5 tấc BB Sound
  • Cặp loa full đôi 4 tấc BB Sound
  • Main CA 20
  • Main CA 18
  • Vang số Bosa X10
  • Chống hú Micro XTR 2.0
  • Micro Shure UGX9II
  • Bàn mixer Soundcarft EFX8
  • Tủ thiết bị âm thanh – Tủ Rack 12U