Dàn nhạc sống 95 triệu

Liên hệ!

  • Cặp sub đôi 5 tấc
  • Cặp Full đôi (2 Cặp) + Cặp FUll đơn
  • Main CA 20 + Main MX8800
  • Vang x10
  • Nâng tiếng Idol IP 200
  • Micro Shure UGX10II
  • Chống hú XTR 2.0
  • Mixer EFX12
  • Tủ rack 16U