Dàn nhạc sống 80 triệu

Liên hệ!

  • Cặp sub đôi 5 tấc
  • Cặp Full đôi (2 Cặp)
  • Main CA 20 + Main MX8800
  • Vang x10
  • Micro Shure UGX10II
  • Mixer EFX12
  • Lọc DBX 231s
  • Tủ rack 16U