Dàn nhạc sống 65 triệu

Liên hệ!

  • Cặp sub đơn 5 tấc
  • Cặp Full đôi + Full đơn 4 tấc
  • Main CA 20 (1 cặp)
  • Vang x10
  • Nâng tiếng Idol IP 200
  • Lọc DBX 231s
  • Micro Shure UGX10II
  • Mixer EFX8
  • Tủ rack 16U