Dàn nhạc sống 60 triệu

Liên hệ!

  • Cặp Sub đơn 5 tấc
  • Cặp Full đơn + Full đôi 4 tấc
  • Cặp Main CA 20
  • Vang số X10
  • Micro Shure UGX10II
  • Mixer EFX8
  • Tủ rack 12U