Dàn nhạc sống 55 triệu

Liên hệ!

  • Cặp Sub đơn 5 tấc
  • Cặp Full đôi 4 tấc
  • Cặp Main CA 12
  • Nâng tiếng Idol IP200
  • Vang Bosa X10
  • Chống hú XTR 2.0
  • Micro Shure UGX10II
  • Mixer EXF8
  • Tủ rack 12U