Dàn nhạc sống 50 triệu

Liên hệ!

  • Cặp loa Sub 5 tấc
  • Cặp loa Full đơn 4 tấc
  • Main CA 12
  • Main Yamaha XP3500S
  • Nâng tiếng Idol IP200
  • Vang số Bosa X10
  • Micro Shure UGX10II
  • Chống hú Micro XTR 2.0
  • Mixer Soundcraft EFX8
  • Tủ rack 12U