Dàn nhạc sống 45 triệu

Liên hệ!

  • Sub đơn 5 tấc
  • Loa full đôi 4 tấc
  • Main CA 12
  • Nâng tiếng Idol IP 200
  • Vang số x10
  • Micro UGX10II
  • Mixer EXF8
  • Tủ Rack 12U