Dàn nhạc sống 40 triệu

Liên hệ!

  • Loa Full đơn 4 tấc (2 cặp)
  • Main CA 12
  • Nâng tiếng Idol IP 200
  • Vang số X10
  • Micro UGX10II
  • Mixer EFX8
  • Tủ Rack 12U