Dàn nhạc sống 30 triệu

Liên hệ!

  • Loa full đôi
  • Main CA 12
  • Mixer Soundcraft EFX8
  • Nâng tiếng Idol IP 200
  • Vang Bosa X10
  • Micro Shure UGX10II