Dàn nhạc sống 200 triệu

Liên hệ!

 • Cặp sub đôi 5 tấc
 • 3 cặp Full đôi
 • Cặp full đơn
 • Main CA 20 (3 cái)
 • Nâng tiếng Idol IP200
 • Vang số X10
 • Micro UGX9
 • Chống hú XTR 2.0
 • Lọc DBX231s
 • Mixer EFX12
 • Tủ 16U (2 cái)