Dàn nhạc âm thanh nhạc sống

Liên hệ!

  • Cặp loa sub đôi 5 tấc + 2 cặp Full đôi
  • Main CA 20 + Main Bosa MX8800 (4 kênh)
  • Vang số Bosa X10
  • Lọc DBX 231s
  • Nâng tiếng Idol Ip 100
  • Mixer EFX12
  • Chống hú XTR 2.0
  • Micro UGX10II
  • Quản lý nguồn
  • Tủ rack 16U