Dàn Amply nhạc sống

Liên hệ!

  • Cặp Sub 5 tấc
  • Cặp Full đơn 4 tấc
  • Main CA 12
  • Amply KA 350
  • Nâng tiếng Idol IP200
  • Micro Shure UGX10II
  • Mixer EFX8
  • Tủ rack 12U