Dàn âm thanh 100 triệu

Liên hệ!

  • Cặp loa sub đôi 5 tấc + 2 cặp Full đôi + Full đơn 4 tấc
  • Main CA 20 (1 Cặp)
  • Vang số Bosa X10
  • Lọc DBX 231s
  • Nâng tiếng Idol Ip 200
  • Mixer EFX12
  • Micro UGX10II
  • Chống hú XTR 2.0
  • Quản lý nguồn DBX
  • Tủ rack 16U