Cục đẩy công suất Yamaha XP7000

Liên hệ!

  • Tổng độ méo sóng hài 0,1 %
  • Công suất: 8ohm là 700 x 2 W, 4 ohm là 930 x2 W
  • Đáp tuyến tần số: 10Hz – 40kHz
  • Tiêu thụ điện: 650W
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước: 480 x 456 x 88 mm
  • Trọng lượng: 14kg