Cục đẩy công suất Yamaha XP5000

Liên hệ!

  • Tổng độ méo sóng hài: 0,1 %
  • Công suất: 900W
  • Đáp tuyến tần số: 40Hz – 10kHz
  • Tiêu thụ điện: 450W
  • Màu sắc: Đen