Cục đẩy công suất Yamaha XP3500

Liên hệ!

  • Công suất: 4 ohm là 450W x 2, 8 ohm là 350W x 2.
  • Đáp ứng tần số: 10Hz-40 kHz
  • Mức tiêu thụ điện: 450W
  • Màu sắc đẩy yamaha XP3500: Đen
  • Trọng lượng: 15kg