Cục đẩy công suất Crown XTi6002

Liên hệ!

 

  • Số kênh: 2 kênh.
  • Công suất Dual (mắc song song) lớn nhất tại 2D : 3000W
  • Công suất Dual (mắc song song) lớn nhất tại 4 ohms : 2100W
  • Công suất Dual (mắc song song) lớn nhất tại 8W : 1200W
  • Công suất Bridge (Mắc nối tiếp) tại 4ohms: 6000W
  • Công suất Bridge (Mắc nối tiếp) tại 8ohms: 4200W