Cục đẩy công suất Crown XLS2500

Liên hệ!

Công suất:

  • 4Ω Dual power 2 x 774W
  • 8Ω Dual power 2 x 440W
  • 4Ω bridged mono 2400W
  • 8Ω bridged mono 1550W

Kích thước: 48.3cm x 8.9cm x 27.2cm
Trọng lượng trước – sau đóng gói: 4.9 kg – 7.1 kg