Cục đẩy công suất Crown XLS2000

Liên hệ!

Công suất:

  • 4Ω Dual power 2 x 650W
  • 8Ω Dual power 2 x 3750W
  • 4Ω bridged mono 2100W
  • 8Ω bridged mono 1300W

Kích thước: 48.3cm x 8.9cm x 27.2cm
Trọng lượng trước – sau đóng gói: 4.9 kg – 7.1 kg