Cục đẩy công suất Crown XLS1500

Liên hệ!

Công suất:

  • 4Ω Dual power 2 x 525W
  • 8Ω Dual power 2 x 300W
  • 4Ω bridged mono 1550W
  • 8Ω bridged mono 1050W

Kích thước: 48.3cm x 8.9cm x 19.6cm
Trọng lượng trước – sau đóng gói: 3.9 kg – 6.2 kg